-->

Contoh LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA PROFESI KKP ANGKATAN XXII TAHUN AKADEMIK 2018/2019

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA PROFESI  (KKP)
ANGKATAN XXII TAHUN AKADEMIK2019/2014

OLEH :

NAMA                       : MUHAMMAD BASRUN
STAMBUK                 : C1B1 10 110
PROGRAM STUDI     : SOSIOLOGI
JURUSAN                  : SOSIOLOGI
FAKULTAS                : FISIP
LOKASI                    : KANTOR CAMAT KAMBU
KAB/ KOTA               : KENDARI
Tentang-soal.